Pozew o naruszenie dóbr osobistych pracownika w związku z zagubieniem akt osobowych przez pracodawcę

Przypomnijmy, co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca zagubi jego akta osobowe. Po pierwsze, może żądać odszkodowania za szkodę, jaką doznał w związku z tym, że jego akta nie zostały mu wydane wskutek zniszczenia bądź zgubienia przez pracodawcę. Odszkodowanie to może wynosić maksymalnie sześciokrotność tygodniowego wynagrodzenia.

Innym sposobem na poradzenie sobie z sytuacją, w której pracodawca zagubił twoje akta osobowe jest skorzystanie z roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

O tym, jakie dobra osobiste pracownika mogą być naruszone przez pracodawcę w przypadku, gdy zgubi on akta pracownicze, pisaliśmy tutaj: (Zgubienie akt osobowych pracownika a naruszenie dóbr osobistych). Warto zapoznać się także z artykułem opisującym krok po kroku, co należy zrobić, jeśli uważasz, że wskutek działań pracodawcy – Naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę – co robić? Twoje dobro osobiste zostało zagrożone bądź naruszone. Pozew do sądu powinien być wniesiony po wyczerpaniu wszystkich innych możliwych środków.

Pozew o ochronę dóbr osobistych pracownika

Nie istnieje szczególny typ pozwu o ochronę dóbr osobistych pracownika – dobra osobiste przysługują każdej osobie niezależnie od tego, czy jest pracownikiem czy nie. Innymi słowy, pozew o ochronę dóbr osobistych pracownika naruszonych przez pracodawcę może złożyć nawet pracownik zatrudniony na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło.

Koszt pozwu o ochronę dóbr osobistych i właściwość sądu

Za pozew o ochronę dóbr osobistych należy uiścić opłatę – jest to opłata stała  wysokości 600 zł i jest niezależna od tego, o co wnosimy w pozwie.

Sądem właściwym rzeczowo do złożenia takiego pozwu jest zgodnie z art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd okręgowy.

Jeśli zaś chodzi o sąd właściwy miejscowo, obowiązuje właściwość przemienna. Oznacza to, że pracownik występujący jako powód może wybrać, czy złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na:

 • miejsce siedziby pracodawcy (pozwanego), czyli np. adres wskazany na umowie, którą podpisałeś, czy adres umieszczony na wizytówkach,

 • miejsce wykonywania pracy przez pracownika,

 • miejsce położenia zakładu pracy (np. jeśli pracujesz w Rzeszowie, a siedziba główna jest w Warszawie).

Jak napisać pozew o ochronę dóbr osobistych w przypadku naruszeniach ich przez pracodawcę

Pozew powinien być odpowiednio zatytułowany: „pozew o ochronę dóbr osobistych”, bądź też „pozew o zapłatę”, jeśli decydujesz się na roszczenia majątkowe, tj. roszczenie o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie. Nieprawidłowe zatytułowanie pozwu nie sprawi, że pozew zostanie oddalony, ale z pewnością ułatwi i przyspieszy pracę nad nadaniem sprawie biegu.

Treść pozwu dzieli się na petitum i uzasadnienie.

Co napisać w petitum pozwu o ochronę dóbr osobistych

W pozwie o ochronę dóbr osobistych możesz wnosić o:

 • zobowiązanie pracodawcy do usunięcia skutków działań powoda naruszających dobra osobiste, np. żeby publicznie przeprosił pracownika albo opublikował oświadczenie, przez które pracownik odzyska dobre imię,

 • żądać od pracodawcy odszkodowania za szkodę majątkową, np. za nieotrzymanie nowej pracy spowodowane naruszeniem dobrego imienia,

 • żądać od pracodawcy zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, np. za krzywdę powstałą wskutek naruszenie dobrego imienia, prywatności lub nazwiska przez pracodawcę.,

 • żądać od pracodawcy, aby zapłacił odpowiednią sumę na wskazany przez Ciebie cel społeczny.

Jeśli żądasz od pracodawcy publicznych przeprosin, bądź oficjalnego oświadczenia, możesz zaproponować jego treść. Pamiętaj jednak, że sąd może treść przeprosin lub oświadczenia zmienić, jeśli zajdzie taka uzasadniona potrzeba.

Ponadto, możesz powołać świadków, możesz także wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonych skanów, wydruków mailowych, zdjęć itd.

Możesz także wnosić o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność, bądź też o zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kosztów postępowania.

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o ochronę dóbr osobistych

W uzasadnieniu pozwu o naruszenie dóbr osobistych powinieneś wykazać, że twoje dobro osobiste, np. dobre imię, prywatność, nazwisko, pseudonim, zostało zagrożone bądź naruszone.

Po drugie, musisz wykazać, że to wskutek działania pracodawcy doszło do naruszenia twojego dobra osobistego. Istotne jest to, że nie musisz wykazać winy pracodawcy. Jeśli nie żądasz odszkodowania albo zadośćuczynienia, a jedynie przeprosin, nawet nie musisz wykazać istnienia szkody. Liczy się tylko to, że działanie pracodawcy było bezprawne. W niniejszym przypadku działanie pracodawcy polegające na niewydaniu w odpowiednim czasie akt osobowych pracownika, jest działaniem bezprawnym.

Skutki wniesienia pozwu o ochronę dóbr osobistych

Pozew zostanie odrzucony i zwrócony, jeżeli np.:

 • jako pozwanego wskażesz niewłaściwy podmiot,

 • jeżeli właściwy w sprawie nie jest sąd polski,

 • sprawę rozpatruje inny sąd, np. sąd polubowny,

 • nie uzupełnisz braków formalnych w terminie wyznaczonym przez sąd.

Pozew zostanie oddalony, jeżeli sąd zdecyduje po wstępnym zapoznaniu się z pozwem, że twoje żądania są oczywiście niezasadne.

Następnie, w wyniku postępowania przeprowadzonego przez sąd, powództwo może zostać albo uwzględnione albo oddalone w całości lub w części. Sąd może więc nakazać pracodawcy opublikowanie na jego koszt przeprosin w gazetce zakładowej, bądź nawet w ogólnopolskiej gazecie (w zależności od zasięgu skutków naruszenia Twojego dobra osobistego). Sąd może też zasądzić odszkodowanie, jeśli wystąpiła szkoda, zadośćuczynienie, jeśli wystąpiła krzywda (szkoda niemajątkowa), bądź też zasądzić zapłatę określonej sumy na wskazaną fundację bądź stowarzyszenie.

Podsumowanie

Pozew o naruszenie dóbr osobistych podlega stałej opłacie w wysokości 600 zł, jednakże nie jesteś ograniczony w ustalaniu wysokości kwoty tytułem odszkodowania bądź zadośćuczynienia, jaką ma ci wypłacić pracodawca. Musi to być jednak kwota uzasadniona i proporcjonalna. Przy tego rodzaju pozwu nie możesz liczyć w żadnym razie na wsparcie inspektora pracy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Pozew o naruszenie dóbr osobistych pracownika w związku z zagubieniem akt osobowych przez pracodawcę

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>