Pozew do sądu o odszkodowanie za zagubienie lub utratę akt osobowych przez pracodawcę

W poprzednim artykule opisaliśmy, w jakich okolicznościach pracownik może się ubiegać o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę akt osobowych pracownika (Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych pracownika).

Warto jeszcze raz podkreślić, że konieczną przesłanką złożenia pozwu do sądu o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę Twoich akt osobowych jest wystąpienie szkody. Szkoda musi być majątkowa, np. odmowa zawarcia przez nowego pracodawcę umowy z uwagi na brak dostarczonego certyfikatu potwierdzającego Twoje uprawnienia. Nie można żądać odszkodowania za szkodę polegającą na przygnębieniu pracownika z powodu utraty przez niego dokumentów. W pozwie jako powoda powinieneś, powinnaś wskazać siebie jako pracownika, natomiast pozwanym będzie twój pracodawca.

Który sąd jest właściwy do złożenia pozwu o odszkodowanie za zagubienie przez pracodawcę akt osobowych pracownika?

Właściwym sądem do złożenia pozwu o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę akt osobowych pracownika będzie sąd rejonowy. Jeśli zaś chodzi o właściwość miejscową, obowiązuje właściwość przemienna. Oznacza to, że pracownik występujący jako powód może wybrać, czy złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na:

 • miejsce siedziby pracodawcy (pozwanego), czyli np. adres wskazany na umowie, którą podpisałeś, czy adres umieszczony na wizytówkach,

 • miejsce wykonywania pracy przez pracownika,

 • miejsce położenia zakładu pracy (np. jeśli pracujesz w Rzeszowie, a siedziba główna jest w Warszawie).

Zgodnie z art. 291 kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Dzień, w którym „roszczenie stało się wymagalne”, to dzień, w którym podmiot spełnia wszystkie przesłanki konieczne, żeby móc dochodzić roszczenia przed odpowiednimi organami.

Roszczenie o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę akt osobowych pracownika jest wymagalne w momencie, w którym:

 • pracodawca nie wydał pracownikowi jego akt osobowych (nieważne z jakiej przyczyny: czy zagubił, czy też utracił w wyniku pożaru),

 • pracownik w wyniku tego poniósł szkodę materialną.

Przykład:

Stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem został rozwiązany z dniem 1 marca 2016 r. Okazało się, że pracodawca przechowywał akta osobowe w piwnicy, która została zalana podczas wiosennych roztopów, a certyfikat pracownika potwierdzający uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym jest całkowicie nieczytelny. W konsekwencji pracodawca nie wydał części akt osobowych pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy.

Pracownik już wcześniej znalazł inną pracę. Warunkiem było dostarczenie przez pracownika certyfikatu potwierdzającego jego uprawnienia. Wskutek tego, że pracownik nie dostarczył certyfikatu z powodu zaniedbań swojego poprzedniego pracodawcy, umowa nie została z nim zawarta.

Roszczenie o zapłatę odszkodowania za niewydanie przez pracodawcę akt osobowych pracownika jest wymagalne z dniem odmowy zawarcia umowy przez nowego pracodawcę, a więc z dniem powstania szkody.

Jak napisać pozew o odszkodowanie za utratę akt osobowych pracownika przez pracodawcę

Pozew powinien być odpowiednio zatytułowany: „pozew o zapłatę”. Nieprawidłowe zatytułowanie pozwu nie sprawi, że pozew zostanie oddalony, ale z pewnością ułatwi i przyspieszy pracę nad nadaniem sprawie biegu.

Treść pozwu dzieli się na petitum i uzasadnienie.

Co napisać w petitum pozwu o odszkodowanie za utratę akt osobowych pracownika przez pracodawcę

W petitum pozwu należy podać, z jakim żądaniem występujesz do sądu. Przede wszystkim, powinieneś, powinnaś wnosić o zapłatę przez pozwanego pracodawcę na rzecz powoda, czyli siebie, kwotę X zł tytułem odszkodowania za szkodę spowodowaną niewydaniem przez pozwanego powodowi w terminie pracowniczych akt osobowych.

Pamiętaj, że maksymalna kwota, o jaką możesz się starać, wynosi 6-krotność Twojego tygodniowego wynagrodzenia.

Ponadto, możesz wnosić o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność, bądź też o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania.

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o odszkodowanie za utratę akt osobowych pracownika przez pracodawcę

Po pierwsze, w uzasadnieniu musisz wskazać, że pracownicze akta osobowe nie zostały Ci wydane. Jeśli zostały utracone w wyniku powodzi, możesz załączyć zdjęcia zalanego archiwum. Jeśli wydano Ci dokument zupełnie zniszczony i nieczytelny, możesz złożyć jego kserokopię, a w uzasadnieniu napisać, że możesz okazać oryginał podczas rozprawy. Jeśli nie wiesz, jaki jest powód niewydania akt osobowych, nie musisz tego pisać. Wskaż natomiast, że ubiegałaś się o wydanie przez pracodawcę dokumentów znajdujących się w Twoich aktach – tu możesz powołać się na załączone maile lub wskazać dni i orientacyjne godziny kontaktu telefonicznego, bądź też opisać sytuację, w których bezpośrednio o to prosiłaś swojego przełożonego.

Po drugie, musisz określić, jakiej szkody doznałeś w wyniku tego, że pracodawca nie wydał Ci akt pracowniczych w odpowiednim terminie. Musi tu zachodzić jasny związek przyczynowy.

Nie zapomnij się podpisać. Na końcu wymień wszystkie załączniki. Pamiętaj o dołączeniu kopii pozwu i wszystkich załączników, które sąd doręczy pozwanemu.

Skutki wniesienia pozwu

Pozew zostanie odrzucony i zwrócony, jeżeli np.:

 • jako pozwanego wskażesz niewłaściwy podmiot,

 • jeżeli właściwy w sprawie nie jest sąd polski,

 • sprawę rozpatruje inny sąd, np. sąd polubowny,

 • nie uzupełnisz braków formalnych w terminie wyznaczonym przez sąd.

Pozew zostanie oddalony, jeżeli sąd zdecyduje po wstępnym zapoznaniu się z pozwem, że twoje żądania są oczywiście niezasadne.

Przykład: Złożyłaś pozew o zapłatę o zapłatę odszkodowania, pomimo tego, że nie ma związku między tym, że pracodawca utracił twój certyfikat poświadczający znajomość angielskiego a tym, że pozostajesz aktualnie bez pracy.

Następnie, w wyniku postępowania przeprowadzonego przez sąd, powództwo może zostać albo uwzględnione albo oddalone w całości lub w części. Jeśli sąd uwzględni twoje powództwo w całości, tym samym ustali odszkodowanie.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Pozew do sądu o odszkodowanie za zagubienie lub utratę akt osobowych przez pracodawcę

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>