Archiwum kategorii: artykuły

Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca zagubił jego akta osobowe?

W aktach osobowych pracownika co do zasady nie mogą być przechowywane oryginały dokumentów. Jeśli podczas kontroli inspekcji pracy okaże się, że pracodawca nie wykonał odpisów lub kopii od oryginałów i nie zwrócił oryginałów pracownikowi, będzie musiał to zrobić niezwłocznie. W … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Czym są akta osobowe pracownika?

Akta osobowe pracownika to wszystkie dokumenty zgromadzone w toku trwania stosunku pracy. Prowadzenie akt osobowych to obowiązek pracodawcy wynikający z art. 94 pkt 9a i 9b kodeksu pracy. Z prowadzeniem, nieprowadzeniem, nieprawidłowym prowadzeniem, zagubieniem, uniemożliwianiem wglądu, niewydawaniem oryginałów dokumentów znajdujących … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Pozew do sądu o uchylenie kary porządkowej

Jako pracownik, wobec którego została wymierzona kara porządkowa, powinieneś pamiętać, że decyzja pracodawcy o ukaraniu nie jest decyzją ostateczną i służy ci od niej odwołanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące pozwu do sądu o uchylenie kary porządkowej, a także, jak … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zatarcie kary porządkowej nałożonej przez pracodawcę na pracownika

Często pojawiającym się pytaniem odnośnie kar porządkowych jest to, czy ślad po nałożeniu takiej kary przez pracodawcę na pracownika pozostaje na zawsze w pracowniczej kartotece. Odpowiedź brzmi – nie. W kodeksie pracy funkcjonują odpowiednie mechanizmy, które pozwalają na zatarcie śladu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Procedura nałożenia na pracownika kary porządkowej

W poprzednich artykułach opisaliśmy czym jest kara porządkowa i jakie są jej rodzaje. W niniejszym artykule skupimy się na tym, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona procedura nałożenia kary porządkowej na pracownika przez pracodawcę. Objaśnimy również, co dzieje się w przypadku, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Ile maksymalnie może wynosić kara porządkowa pieniężna nałożona na pracownika?

W  artykule Kiedy kara porządkowa nałożona na pracownika jest niezgodna z prawem? opisaliśmy czym jest i kiedy może zostać wymierzona przez pracodawcę kara pieniężna. Poniżej opisujemy, jaką dokładnie wysokość może wynieść kara pieniężna w Twoim przypadku. Choć w teorii przepisy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Kiedy kara porządkowa nałożona na pracownika jest niezgodna z prawem?

Przepisy kodeksu pracy stanowią jasno – są trzy rodzaje kar, które pracodawca może nałożyć na pracownika: upomnienie, nagana, kara pieniężna. W praktyce zdarza się, że pracodawcy ten katalog naginają i nakładają na pracownicę bądź pracownika takie kary, jak pozbawienie go … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy można złożyć zawsze wtedy, gdy pracodawca zatrudnia na umowę cywilnoprawną zamiast na umowę o pracę. Pisaliśmy o tym już wcześniej w artykule Umowy „śmieciowe”: czy między Tobą a Twoim pracodawcą istnieje stosunek pracy? Pozew … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 11 komentarzy

Zatrudnianie wbrew przepisom na umowę śmieciową. Co robić: poradnik krok po kroku

Tak jak pisaliśmy w poprzednich artykułach, sytuacja, w której jesteś zatrudniony bądź zatrudniona na umowę cywilnoprawną zamiast na umowę o pracę, nie jest bez wyjścia. Prawo daje Ci wiele narzędzi, dzięki którym możesz swoją sytuację polepszyć. Z niektórych możesz skorzystać … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zatrudnianie pracownika na umowę cywilnoprawną może być wykroczeniem

Z codziennego życia znamy to doskonale: zamiast umowy o pracę, pracodawca podpisuje z tobą tzw. „śmieciówkę”, czyli np. umowę zlecenie albo umowę o dzieło. Nie przysługują Ci więc prawa przysługujące pracownikowi dzięki przepisom kodeksu pracy, takie jak np. płaca za … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy