Archiwum autora: admin

Czy można nagrać pracodawcę bez jego wiedzy i wykorzystać to jako dowód?

Drodzy czytelnicy i drogie czytelniczki. W sprawach pracowniczych jedną ze spraw nastręczających problemy jest pozyskanie dowodów. Często bowiem dzieje się tak, że nasz pracodawca nadużywa wobec pracowników prawa, a nawet dopuszcza się wykroczeń, o których pisaliśmy w poprzednich artykułach, jednakże … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi?

Długość urlopu wypoczynkowego przysługująca pracownikowi zależy przede wszystkim od jego stażu pracy. Zasady są następujące: 20 dni roboczych urlopu – tyle wynosi urlop pracownika, którego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat; 26 dni roboczych urlopu – tyle wynosi urlop … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Nieudzielanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego pracownikowi jest wykroczeniem

W kodeksie pracy poświęca się szczególną uwagę sytuacji, w której pracodawca nie chce udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego albo, w której pracodawca uważa, że urlop ten nie przysługuje, bądź też arbitralnie ustala liczbę dni tego urlopu. Takie zachowanie pracodawcy jest wykroczeniem. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wykroczenia pracodawcy przy wypłacaniu wynagrodzenia pracownikowi

W kodeksie pracy wymienionych jest kilka wykroczeń, jakie pracodawca może popełnić względem pracownika w związku z wypłatą wynagrodzeniem. I tak zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 kodeksu pracy wykroczeniem jest: wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia po ustalonym terminie, wypłacanie pracownikowi … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Skarga do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w związku z zagubieniem przez pracodawcę akt osobowych pracownika

W przypadku zagubienia przez pracodawcę akt osobowych pracownika, oprócz roszczenia o odszkodowanie na postawie kodeksu pracy, a także oprócz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych możesz również złożyć skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Kiedy możliwe jest złożenie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Pozew o naruszenie dóbr osobistych pracownika w związku z zagubieniem akt osobowych przez pracodawcę

Przypomnijmy, co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca zagubi jego akta osobowe. Po pierwsze, może żądać odszkodowania za szkodę, jaką doznał w związku z tym, że jego akta nie zostały mu wydane wskutek zniszczenia bądź zgubienia przez pracodawcę. Odszkodowanie to może … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę – co robić?

W poprzednim artykule opisaliśmy, że dobra osobiste pracownika mogą zostać naruszone w wyniku zagubienia przez pracodawcę akt osobowych pracownika. Dobra osobiste nie są wypisane w zamkniętym katalogu w kodeksie, choć ich przykłady znajdziemy w art. 23 kodeksu cywilnego. Dobro osobiste … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zagubienie akt osobowych pracownika a naruszenie dóbr osobistych

O odpowiedzialności pracodawcy za utratę, zgubienie, zniszczenie akt osobowych pracownika pisaliśmy już w tym artykule (Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych pracownika). Poniżej opiszemy, jaki związek istnieje między naruszeniem dóbr osobistych pracownika i zagubieniem akt osobowych. Akta osobowe to … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Pozew do sądu o odszkodowanie za zagubienie lub utratę akt osobowych przez pracodawcę

W poprzednim artykule opisaliśmy, w jakich okolicznościach pracownik może się ubiegać o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę akt osobowych pracownika (Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych pracownika). Warto jeszcze raz podkreślić, że konieczną przesłanką złożenia pozwu do sądu o … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych pracownika

W poprzednich artykułach wskazaliśmy narzędzia, jakich możesz użyć, jeśli Twój pracodawca nie wydaje ci Twoich akt osobowych. Niezależnie od tego, czy jest to wynikiem jego złej woli, czy też tego, że akta zostały zagubione, zniszczone w wyniku wypadku losowego, możesz … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy